Thích ○○○ 

Giao lưu kiềm cắt cáp.

Đăng lúc 09:36 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 09:49 16/02/2019 ○ Đăng tại Cà Mau
Nguyễn Thanh Hoàng 13
Địa chỉ: Cà Mau - Cà Mau
Điện thoại: 09438 
Giao lưu kiềm cắt dây cáp Fujiya made Japan. Hàng mới chưa sử dụng. Cắt cáp bén ngót. Giá giao lưu 250 ngàn đồng. Em không bao ship.
Kính phố.
Chữ ký
Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000321896.
Số điện thoại: 0943816940.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo