Thích ○○○ 

Giao lưu thước panme mitutoyo 75-100mm.

Đăng lúc 12:58 15/02/2019 ○ Cập nhật lúc 06:54 23/04/2019 ○ Đăng tại Cà Mau
Nguyễn Thanh Hoàng 16
Địa chỉ: Cà Mau - Cà Mau
Điện thoại: 09438 
Giao lưu thước panme mitutoyo 75-100mm made in Japan như hình. Hàng chưa sử dụng. Hộp đựng vận chuyển bị cấn bể bể góc. Giá giao lưu 550.000₫. em không bao ship.


Kính phố.
Ghi chú
Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000321896.
Số điện thoại: 0943816940.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo