Thích ○○○ 

Giao lưu búa Japan..

Đăng lúc 13:08 15/02/2019 ○ Cập nhật lúc 06:44 18/04/2019 ○ Đăng tại Cà Mau
Nguyễn Thanh Hoàng 16
Địa chỉ: Cà Mau - Cà Mau
Điện thoại: 09438 
Giao lưu búa Japan như hình. Ruột búa bọng. 2 mặt đóng búa lõm như hình. Cán bằng mủ hay gì ko rõ. Giá giao lưu 200.000₫. em không bao ship.
Kính phố.
Ghi chú
Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000321896.
Số điện thoại: 0943816940.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo