Thích ○○○ 

Giao lưu kiềm cộng lực MCC 350mm 02.

Đăng lúc 09:44 18/02/2019 ○ Cập nhật lúc 06:45 23/04/2019 ○ Đăng tại Cà Mau
Nguyễn Thanh Hoàng 16
Địa chỉ: Cà Mau - Cà Mau
Điện thoại: 09438 
Giao lưu kiềm cắt cộng lực MCC 350mm như hình. Hàng đẹp liền lạc, lưỡi cực bén không mẻ. Giá giao lưu 300.000₫. em không bao ship.

Kính phố 
Ghi chú
Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000321896.
Số điện thoại: 0943816940.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo