Thích ○○○ 

Giao lưu búa đóng đinh Japan.

Đăng lúc 10:05 18/02/2019 ○ Cập nhật lúc 18:14 23/04/2019 ○ Đăng tại Cà Mau
Nguyễn Thanh Hoàng 16
Địa chỉ: Cà Mau - Cà Mau
Điện thoại: 09438 
Giao lưu búa đóng đinh Japan như hình. Đầu búa còn rất đẹp, sử dụng tốt, cáng búa zin. Giá giao lưu 250.000₫. em không bao ship.
Kính phố.
Ghi chú
Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000321896.
Số điện thoại: 0943816940.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo