Thích ○○○ 

Giao lưu bộ kiềm mini.

Đăng lúc 10:51 25/03/2019 ○ Cập nhật lúc 06:41 23/04/2019 ○ Đăng tại Cà Mau
Nguyễn Thanh Hoàng 16
Địa chỉ: Cà Mau - Cà Mau
Điện thoại: 09438 
Giao lưu bộ kiềm mini Japan như. Hàng đẹp không lỗi, răng miệng xài tốt, không mẻ. Giá giao lưu 200.000₫. Em không bao ship..
Kính phố.
Ghi chú
Vietcombank chi nhánh Cà Mau.
Nguyễn thanh Hoàng
Số tài khoản: 0191000321896.
Số điện thoại: 0943816940.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo