Súng rất chắc chắn và nặng kết nối nối với đầu hút của súng làm súng phun cát kết hợp với nước làm súng vệ sinh hoặc với sơn làm súng sơn phủ gầm hay làm súng xị hơi ,đa năng làm được nhiều việc súng nặng 500g giao lưu 350k + phí vận chuyển