GIÁ CHƯA SHIP Ạ 
Thước đo vẽ góc xéo HONMA, thân chạm hình rồng rất đẹp, rất dày chắc......100k