Thích ○○○ 

Đã bán.

Đã bán
Đăng lúc 08:08 12/02/2019 ○ Cập nhật lúc 22:01 12/02/2019 ○ Đăng tại Bạc Liêu
To minh kien 5
Địa chỉ: Tp bạc liêu - Bạc Liêu
Điện thoại: 09183 
Cây bào xưa dài 50cm bằng gỗ trắc , khá nặng đã thử chìm dưới nước , còn lành nguyên sd tốt , bày cũng đẹp .
Ghi chú
👉 TÔ MINH KIỂN : - AGRIBANK CN BẠC LIÊU STK 7200205193828
- VIETCOMBANK CN BẠC LIÊU STK 0891000644148 .
👉 ZALO 0918315683.

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo