Thích ○○○ 

- Búa Đi Rùng HUSKY - Bua Nhô Đinh Hickory - 3 Kiêu Cuôc _ Chim _ Dep

Đăng lúc 19:29 30/11/2017 ○ Cập nhật lúc 11:53 18/04/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
le phan viet thai binh 21
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7 - Hải ngoại
Điện thoại: 09036 
- Toàn Bô Hàng Hình ÃNH Chųp Thůc Tê ( Các Bác Làm On Xem Ki Dùm ) Trúóc Khi Mua 

- Búa Đi Rùng  HUSKY Nhâp ,Mói Chůa Sů Dung 
- Nhů Hình ( 280k )


 
 
 

- Búa Nhô Đinh Đůøc 3 Măt HICKORY Mói Chůa Sů Dung 
- Gôm 2 Loąi Có Gai Chông Truoc Đinh Và Không GAI
- Nhů Hình ( 250 k 1 Cây )
- 3 Kiêu Cuôc Chim _ Cuôc Lůøi Dęp Làm Vùòm
' 01 - Gôm 2 Cây 
- Hàng Nhâp Mói Chua Sů Dųng _ Xài Lô Lón Nhõ Có Nòng Cao Su Canh Đô Keo AB Vào Nêm Cúng Cán 
- Gôm 2 Cây Đen _ Trăng Trong Luong 2 Cái 6 kg 
- 02 - Cuôc Lůøi Dęp Hàng Nhâp Luôn Cán Cây Gô Màu Xanh Tra Ngůøc Tù Trên Đâu Lůøi Vào 
- Mói Chua Sů Dųng 
- Nhů Hình 

- Măt Trên Đâu Lůøi Tra Cán Vào 


- Măt Dúói Đâu Lůøi 

- 03 - Cuôc Chim 2 Đâu GARANT  - 1 Đâu Nhøn - 1 Đâu Hình Muông ( Gôm 3 Màu Cán _ Xanh _ Đõ _ Xám ) Kich Cõ Nhů Nhau Chî Khác Màu 
- Hàng Nhâp Mói Chua Sů Dųng 
- Nhů Hình 


-- IT Ngôi Máy Các Bác Làm Øn -

                                     - CALL - 

                               - 0903699982 - 
Ghi chú
Bình Jeep

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo