Thích ○○○ 

- Chân Đen Nhôm Cao Áp Treo _ Đâu Sú Nôi Chuyên Đèn To Qua Nhõ

Đăng lúc 17:14 16/11/2018 ○ Cập nhật lúc 17:00 16/04/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
le phan viet thai binh 21
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7 - Hải ngoại
Điện thoại: 09036 
- Chân Nhôm Băt Bóng Đèn Cao Áp Treo  Ngoai Tròi , Sân Kho Bãi , ,, Vê Lây Thau Nhôm Đųc Lô Làm Choá Đèn Che MŮA Năng 
- Chât Liêu Nhôm Đúc 
- Xài Đůøc 2 Loai Bóng _ Lón _ Nhõ _Có Chân Sú Nôi To Ra Nhõ 
- Nhů Hình 

- Chân Dúói Đây 
-Đang Xài  Bóng Lón 


- Lúc Văn Đâu Nôi Vào  Chuyên Qua Nhõ Công Dųng                                - CALL - 

                       - 0903699982 - 

Ghi chú
Bình Jeep

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo