Thích ○○○ 

- 2 Loąi Quąt Sò Thôi Làm Mát 2 Đâu 120 >240 V Hàng Anh Và Đúc

Đăng lúc 13:33 10/01/2019 ○ Cập nhật lúc 17:32 21/03/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
le phan viet thai binh 21
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7 - Hải ngoại
Điện thoại: 09036 
- 2 Loąi Quąt Sò Thôi 2 Đâu Làm.Mát Máy Công Nghiêp 
- 01 - Hàng Anh Và Đúc Sãn Xuât 
- Điên 120 > 240 V 50 HZ Hàng Thâo Máy Công Nghiêp 
- Núóc Sãn Xuât Anh  Và Đúc 
- Nhů Hình ( 850 k )
- 02 - Hàng Cůa Đúc Sãn Xuât Sãn Xuât Tháo Máy Công Nghiêp _ Làm.Mát Máy 
- Nhů Hình ( 700 k 1 Cái )


                                 - CALL - 

                            - 0903699982 - 
Ghi chú
Bình Jeep

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo