Thích ○○○ 

- Bô Bom Mõ Công Nghiêp - Súng Mõ Điên

Đăng lúc 15:33 17/01/2019 ○ Cập nhật lúc 16:01 15/02/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
le phan viet thai binh 21
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7 - Hải ngoại
Điện thoại: 09036 
- Bô Bøm.Mõ Bò  Công Nghiêp _ Chât Liêu Nhôm Găn Ông Høi Vào Sů Dųng 
_ Hàng Chi Na Gia Công Xuât Nhât _ 2 Bô Gân 10 Kg 
- Nhů Hình ( 2 Bô 900 k ) 


- Súng Mõ Vìt Xài Điên _ Chua Kiêm Tra 
- Nhů Hình ( 280 k )                                     - CALL - 

                                - 0903699982 - 
Chữ ký
Bình Jeep

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo