Thích ○○○ 

- Quąt Thôi 2 Hong Lông Nhůa _ Van Khoá _ Đèn Máng inot _ Tháo Máy Sây Růa Thůc Phâm _

Đăng lúc 18:47 10/03/2019 ○ Cập nhật lúc 17:18 20/03/2019 ○ Đăng tại Hải ngoại
le phan viet thai binh 21
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7 - Hải ngoại
Điện thoại: 09036 
- Quąt Thôi To 2 Høng Gió To Lông Nhůa Tháo Máy Sây Růa Thůc Phâm ( Nguyên Máy Mâm Van Toàn inot Và Thau 
- Hinh Ãnh Chųp Thůc Tê  ( Các Bác Coi Ki Dùm )
- Hàng Trong Máy Tháo Ra Gân Nhů Mói ( Chúc Năng Thôi Làm Khô Sau Khi Růa _ Võ Lông Băng Nhůa Ruôt Lông Quat _ Chân Đê Nhôm Chông Hoi Núóc 
- Thông Sô Quąt Trên Tem 
- Nhů Hình ( 1.650.000 ) - Chân Đê Băng Nhôm - Tem Thông Sô 

- Chiêu Dài Quąt 


- Măt Lông - Bô Van Khoá Răc Co Nôi  Tháo Tù Dàn Bøm Cao Áp Lên Lông Růa  ( Chī Còn Bô Van Máy Bøm KHôNG Có)
- Chât Liêu Sů Dųng Chông Gi Sét 
- Nhů Hình ( Bô Van Hêt Nhů Trong Hinh 380 k )- Bô Đèn Tháo Trong 1 Máy Trên  Võ Máng Đèn Chât Liêu inot Chông Gi Sét  Bóng Điên Chup Không Đůøc Rõ 
- Hình Ãnh Chup Thůc Tê ( Các Bác Coi Ki Dùm )

- Nhů Hình ( Đã Bán  )- Căp Ô Căm Điên Võ Nhůa Có Năp Che Chông Núóc _ Giůt Mát Điên Tháo Trong Máy Trên Ra 
- Nhů Hình ( Đã Bán  )                                    - CALL - 

                             - 0903699982 - 
Ghi chú
Bình Jeep

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo