- Tay NămTAIKIGEN inot  Khiêng Xách _ Mõ Tů _ Âm Tu Gô _ Nhôm Tuy Thich 
- Nhu Hinh ( 150 k 1 Bô 2 Bô 270 k )


                             - CALL - 
                      - 0903699982 - 
                      - 0907699982 -