- 3 Cão Kęp Khung Tranh _ Ãnh Linh Tinh Hàng Nhâp 
- Nhu Hinh ( 400 k 3 Cây )
- Cão Kęp Gô To 
- Hàng Nhâp _ Cúng Dày _ Năng Tay - Xài Lâu Dài 
- Nhu Hinh ( 320 k )


                        - CALL -
                  - 0903699982 -