- Tron 5 Kêm Kęp Tôn _Cůa Tho  Gò Đông Hàn 
- Hàng Qua Sů Dųng Chua Vê Sinh _ Chùi Růa 
- Gôm 2 Bô Vùa 1 Cây To 
- Nhů Hình ( Tron Hêt 1.700.000)


                        - CALL - 
                  - 0903699982 -