- Biên Thê TOYOZUMI Tháo Máy Ép Keo Công Nghiêp Nhât 
- Thông Sô 440 / 420 / 400 / 380 V _ 100 / 110 / 115 V _ 500 VA
- Nhu Hinh ( 1.250.000 )- 02 -  Biên Thê Nhâp 
- Thông Sô 
- CV 145 / 200 
- AC 170 / 230 V
- 200 V _ 50 / 60 HZ 
- 145 VA / 0.725 A
- Nhu Hinh                          - CALL -
                   - 0903699982 -