- Biên Thê TOYOZUMI 
- Hàng Tháo Tů Điên Gân Nhu Mói _ Trong Luong Năng 14 Kg 
- Thông Sô 200 / 208 /220 / 230 / 240 v _ 100 v  / 1 KVA 
- Nhu Hinh  ( 1.850.000 )
                        - CALL - 
                  - 0903699982 -