- Nguyên Hôp Công Tăc Đóng Mõ Nguôn Máy Rung Trôn Bê Tông Công Trinh Nhât 
- Công Tăc Đóng Mõ ( ON / OFF ) To Băng Nhôm Đúc Chông Va Cham _  Chông Vô Đê Lăn Lóc Ngoài Troi 
- Trong Ruôt Xài Phip Cách Điên _ Có 2  Câu Chi An Toàn Khi Sů Dųng Ngoai Troi Mua Gió 
- Vê Đâu Dây Nguôn Nôi Kéo Điên _ Linh Tinh 
- Trong Luong 1 Hôp Năng 1 Ki  
- Nhu Hình ( 450 k 1 Cái )- Công Tāc Xài Măt Vit Lăc Kê Bac To Dày An Toàn - Tháo Trong Dây Rung Dúói Hinh                           - CALL -
                    - 0903699982 -