-Bô Đèn Sây Tháo Máy Sây Công Nghiêp Hàng Châu Âu , Qua Sů Dųng 
- Lóp Ngoài Ông Kinh Dày - 2 Đâu Bát Gài Khoá Vào Tů Sây _Trong Đèn Chu U 
- Thông Sô 
- Nhu Hinh ( 780 k 1 Cái 2 Cái 1.500.000 )

                        - CALL -
                 - 0903699982 -