- Bô 4 Chân Bù Lon Tăng Đua Máy Công Nghiêp 
 - Chât Liêu inot Không Hit 
- 1 Chân Bù Rong Năng 1, 1 Ki _ Bô 4 Cái 4  ki 4 
- Đùòng Kinh Bù Rong 25 li 4 Ren To ( 1 IN ) Hê Mi 
- Nhu Hinh ( Bô 4 Cái 850 k )
                        - CALL - 
                   - 090369998 -