-Bô 2 CB MITSUBISHI Tháo Tů Công Nghiëp Nhât 
- Thông Sô Tù 600 / 500 / 440 / 415 
- Tù 200 / 230 / 380 / 400 / 415 V 
-CB Gân Nhu Mói 
- Nhu Hinh ( 2 Cái 650 k )


                  - CALL - 
          - 0903699982 -