- Đèn Chiêu Sáng Luôn Rulo Dây Kéo Chiêu Sáng Nhà Nho _ Xůong Công Trinh
- Tinh Trang Rulo Dây Bi Bê Vê Thay Ląi Vân Sů Dųng Bình Thùòng _ Son Tinh Điên Bi Troc Dúoi Đê Son Lai Là Nhu Moi 
- Dây Đèn Nguyên Không Hu Đút _ Hàng Năng Ki 
- Bao Gôm 1 Bô Chân Đèn Luôn Bóng Kéo Lên Xuông _ 1 Rulo Dây Nguôn Kéo Sua Chua Bat Nguôn Vào Đèn Tháo Ra Vào Đuoc _ Dây Gân 10m
- Kéo Lên Cao 1 m 1 
- Nhu Hinh ( 1.500.000 )

                      - CALL- 
                 - 0903699982-