- Hôp Ô Nguôn Luôn Câu Chì , Đèn Báo ,CB Tháo Tů Điên Công Nghiêp

Thông tin mô tả
-  Bô Hôp Nguôn Tháo Bô Điêu Khiên  Máy Công Nghiêp 
- Bao Gôm 1 CB / 2 Câu Chì / 1 Đèn / 2 Lô Căm Nguôn Trong Hôp Nhôm 
- Vê Sú Dųng Ô Nguôn Máy / Linh Tinh 
- Nhu Hinh ( 130 k 1 Cái 5 Cái 550 k )

                     - CALL -
               - 0903699982- 
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 11:39 12/06/2022
Ngày cập nhật: 09:47 28/05/2023
Báo cáo