- Bô Bát Giói Hąn Đóng Mõ Cůa Tů Điên Công Nghiêp

Thông tin mô tả

- Bô Bát Giói Hąn Đóng Mõ Cůa Điên Công Nghiêp Nhât 
- Công Dųng 1 Đâu Băt Vào Tů Điên _ 1 Đâu Băt Vào Cánh Cůa Mõ RaVuông Góc Chū L Có Chôt Gài Vê Băt Vào Tū Áo Quân _Đô Nghê Linh Tinh 
- Nhu Hinh ( 250 k 1 Bô Là 2 Cây _ Mua  5 Bô 10 Cây 1.150.000 )


Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 09:32 20/06/2022
Ngày cập nhật: 06:43 03/12/2023
Báo cáo