- Bô Đâu Nôi Van Hoi Inot Tháo Máy Thuc Phâm Nhât

Thông tin mô tả

- Bô Đâu Noi Van Hoi Tháo Máy Thuc Phâm Công Nghiêp Nhâp Hàng Tiêu Chuân Châu Âu ( CE ) inot Không Hit _ Hàng Chuyên Dùng Công Nghê Cao it Găp Xai Chât Luong An Toàn 

- Bao Gôm 1 Đâu Nôi  Trong Và Ngoài 

- Trong 2 Đâu Nôi Đêu Có Lúp Pe Chăn Chông Xì Hoi _ Loai Gài Nguoc Voi Đâu Nôi Hoi Thùòng 

- Sů Dųng Trong Máy Nôi Hoi Vào  BênTrong Máy Và Hoi Bên Ngoài Vào Máy 

-Sů Dųng Van Xài  Hoi _ Xài Hoá Chât  Lâu Bên

.- Nhu Hinh ( 350 k 1 Cái ) 

 

                   - CALL - 

              - 0903699982 -

- Nhu Hinh ( 350 k 1 Bô )

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 12:22 09/11/2022
Ngày cập nhật: 07:12 05/02/2023
Báo cáo