Thông tin mô tả

- 2 Bô Van Điêu Áp Hoi Máy Thůc Phâm Châu Âu 

- Chât Liêu Van _ Co Ông inot Công Nghiêp Sů Dųng Noi Âm Úót _ Hoá Chât 

- Hàng MADE IN USA Tiêu Chuân Châu Âu ( CE ) 

- 1 Bô Bao Gôm 2 Van Đóng  Xã Lon Van Đóng Xã Nhõ Lup Pe Ông ,,,,

- Nhu Hinh ( 2.800 .000  1 Bô  Là 1 Vī Luôn Đê Vuông inot ) 

 

 

 

  

                       - CALL - 

                  - 0903699982 - 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 14:30 15/11/2022
Ngày cập nhật: 20:18 04/12/2022
Báo cáo