- Bô Quat TURBO FAN SPEED 10.800 R.P.M _ Làm Mát Máy Lade Mói DATE 2012

Thông tin mô tả

- Bô Quąt Thôi Làm Mát Máy Phay Lade Mói Chua Sů Dųng 

- DATE 2012 ( Đòì )

- SOEED 10.800 R.P.M ( Tôc Đô  )

- WEIGHT 14 KG ( Trong  Luong  )

- Sů Dųng Nguôn 200 v 3 p -1 Máy Lade Xài 4 Cái Tôc Đô Làm Mát Rât Nhanh 

- Nhu Hinh ( 3.200.000 _  1

.Cái  ) .

- Hinh Trong Máy Là 1 Bô 4 Cái _ Dây Mą Bąc Chiu Nhiêt Cao 

 

                           - CALL - 

                   - 0903699982- 

 

 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 13:16 25/11/2022
Ngày cập nhật: 17:48 29/05/2023
Báo cáo