- Máy Nén Khi Mini Đâu inot Tháo Máy Thuc Phâm

Thông tin mô tả

- Máy Nén Khi Mini 2 Đâu inot Tháo Máy Thuc Phâm 

- Tinh Trąng Hàng Tháo Máy Gân Nhu Mói 

- Nguôn Vào 100 v 

- Đã Kiêm Tra Chay Mąnh 

- Nhu Hinh ( 1.650 .000 )

   

 

 

                    -  CALL - 

               - 0903699982B-

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 23:03 10/12/2022
Ngày cập nhật: 07:12 05/02/2023
Báo cáo