4 Hôp Nhôm Găn Dųng Cų Điên Mói Chua Sů Dųng

Thông tin mô tả

- 4 Hôp Nhôm Găn Dųng Cų Điên Mói Chua Sů Dųng , Vê Dùng Luoi Khoét Chô Dây Nguôn Theo Ý Minh Xài 

- Gôm 2 Loai Hôp

- Hôp Dài 24, 5 , Ngang 16 , Cao 70  cm 

- Hôp Dài 22 , Ngang 14, 5 Cao 80 cm 

- Nhu Hinh ( 450 k 1 Hôp )

 

                       - CALL - 

                   - 0903699982 - 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 20:01 28/12/2022
Ngày cập nhật: 06:54 05/02/2023
Báo cáo