-Máy Nén Khí Mini Cách Âm ACA Hàng USA Chua Sů Dųng

Thông tin mô tả

- Máy Nén Khí ACA Cách Âm Mini Hàng Mi Moi Chua Sů Dųng Còn Hop Xé Ra

- Đã Thů Chay Êm 

- Bao Gôm 1 Mô To Nén Khí Nhõ Năm Trong Thùng Nhůa Boc Xôp Cách Âm Mói Chua Sů Dųng 

- Mô To USA Thông Sô 115 v / 50 / 60 HZ 

- Sů Dųng Hay Suu Tâm Trang Tri Tuy 

- Nhu Hinh ( 3.250.000 )

gal_142609_63b2aa223f657.jpg

gal_142609_63b2aa3073100.jpg

gal_142609_63b2aa5e83641.jpggal_142609_63b2aa830e1f1.jpggal_142609_63b2aabc47dc5.jpggal_142609_63b2aadf86603.jpggal_142609_63b2aaebbad29.jpggal_142609_63b2aaf756ecd.jpggal_142609_63b2ab0649747.jpggal_142609_63b2ab29d7f36.jpggal_142609_63b2ab360536b.jpggal_142609_63b2ab42a44d1.jpggal_142609_63b2ab4cc2ad3.jpggal_142609_63b2ab5ac8a3c.jpggal_142609_63b2ab7a99e04.jpggal_142609_63b2ab8682268.jpggal_142609_63b2ab94f2c12.jpggal_142609_63b2aba005bf5.jpggal_142609_63b2abafa3aa1.jpggal_142609_63b2abbc3b917.jpggal_142609_63b2abf56db0b.jpg            

                      -  CALL - 

                - 0903699982 - 

 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 17:04 02/01/2023
Ngày cập nhật: 15:10 28/05/2023
Báo cáo