- 4 Bô Tay Năm Xách _ Khiêng Tháo Tů Điên Công Nghiêp TAKIGEN Nhât

Thông tin mô tả

-Bô Tay Năm Khiêng Xách Tháo Tů Điên Công Nghiêp Nhât Hiêu TAKIGEN 

- Chât Liêu Săt Xi 

- Nhu Hinh ( 150 k 1 Bô _ 1 Bô  Là 2 Cái  )

gal_142609_651d34143dd5b.jpg

gal_142609_63ec6b7d42368.jpg

gal_142609_63ec6b8e90620.jpg

gal_142609_63ec6ba288227.jpg

gal_142609_63ec6bb8e7a4a.jpg

                      - CALL - 

                  - 0903699982 - 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 12:24 15/02/2023
Ngày cập nhật: 22:31 01/12/2023
Báo cáo