- Biên Thê 200 / 210 /220 v Ra 100 / 105/ 110 v_ 500 va Tháo Tů Moi Chua Su Dųng

Thông tin mô tả

- Biên Thê 500 VA

- Nguôn Vào 200 /210 /220 v 

- Nguôn Ra100 /105 /110 v 

- Trong Luong Xác Năng 6 ki 

Tinh Trąng Tháo Tů Điêu Khiên Moi Chua Sů Dųng 

- Nhu Hinh ( 1.450.000 )

gal_142609_641d61fa8c54c.jpg

gal_142609_641d62265d7a1.jpg

gal_142609_641d624393577.jpg

gal_142609_641d625595056.jpg

gal_142609_641d627ce2a7d.jpggal_142609_641d628b6967b.jpg

 gal_142609_641d629d25b1b.jpggal_142609_641d62adc5756.jpggal_142609_641d62bd26f8e.jpggal_142609_641d62f2ef5d8.jpggal_142609_641d6303966f4.jpggal_142609_641d631901ccf.jpggal_142609_641d632984d92.jpg  

                   - CALL -

                - 0903699982 - 

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 15:45 24/03/2023
Ngày cập nhật: 19:28 28/05/2023
Báo cáo