-Nguyên Bô Tay Treo , Xoay Inot Găn Màn Hình , Ti Vi , Loa Linh Tinh

Thông tin mô tả
- Nguyên Bô Treo Găn Màn Hinh Vi Tính Máy Công Nghiêp , Xoay Qua Ląi , Lên Xuông 
- Chât Liêu Ông inot , Đê Dúói Nhôm Đúc Xi , Bát Treo Màn Hinh Săt Son Tinh Điên 
- Trong Luong 1 Bô  Là 4 Ki 
- Sů Dųng Treo Vào Tùòng , Kê Găn Máy Tinh , Ti Vi , Loa , inot  Xài Lâu Bên 
- Nhu Hinh ( 1.650.000 1 Bô ) Không COD - Treo Loa Nhu Bên Dúói ( Hinh Ông Anh Đang Xài ) Loai Bát Nào Cůng Găn Giông Nhau 

 
                            - CALL -
                      - 0903699982 -
Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 11:21 20/10/2021
Ngày cập nhật: 19:11 04/02/2023
Báo cáo