- 2 Bô Tay Năm Khiêng Xách Có Lo So Ðàn Hôi

Thông tin mô tả

- 2 Bô Tay Năm Xách , Khiêng Có Lò So Ðàn Hôi 

- Hàng Tháo Tay Khiêng Ruôt  Tů Ðiên 

- Nhu Hinh ( 2 Bô 350 k )

gal_142609_651d33c545ca5.jpg

gal_142609_645c986e8c740.jpg

gal_142609_645c987de33d5.jpg

gal_142609_645c988e96560.jpggal_142609_645c989be2bde.jpggal_142609_645c98a44ed7c.jpg 

                       - CALL - 

                - 0903699982 -

Bình Jeep
Góp ý
Đăng bởi: le phan viet thai binh
Địa chỉ: D47 BTTM Q K 7, HCM
Ngày đăng tin: 14:27 11/05/2023
Ngày cập nhật: 22:31 01/12/2023
Báo cáo