Thích ○○○ 

Dây móc bóp đồng xưa lạ ( 150k )

Đăng lúc 14:14 05/12/2017 ○ Cập nhật lúc 21:26 23/04/2019 ○ Đăng tại HCM
MsDuy 123
Địa chỉ: 413 Bui tu toan Binh Tan - HCM
Điện thoại: 09061 
Giao lưu anh em một cọng dây đồng dùng làm dây móc bóp ok bao xài dài 43cm
Giao lưu 150k


Ghi chú
NGUYEN TUONG DUY NGAN HANG VIETCOMBANK CHI NHANH BINH TAY
SO TAI KHOAN 0251 0027 34331

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo