Tranh sơn dầu lập thể
Kích thước: 27cm x 31 cm. Không tính khung
ĐT:0908265506
Cám ơn các Bác quan tâm