Thích ○○○ 

Tranh của cố Giáo Sư -Nhà Giáo Ưu Tú . Vĩnh Phối . thời bao cấp . 1981 .

Đăng lúc 16:38 11/10/2017 ○ Cập nhật lúc 23:56 14/03/2019 ○ Đăng tại Thừa Thiên Huế
Nguyễn Banh 77
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ - Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 09141 

11 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 23:56 14/03/2019  ○○○
Nguyễn Banh (77)
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ
Điện thoại: 09141 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
xin lên 
Cập nhật lúc 23:56 14/03/2019  ○○○
Nguyễn Banh (77)
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ
Điện thoại: 09141 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
xin lên 
Cập nhật lúc 21:29 19/02/2019  ○○○
Nguyễn Banh (77)
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ
Điện thoại: 09141 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Kính mời đầu năm . 

Cập nhật lúc 18:31 24/01/2019  ○○○
Nguyễn Banh (77)
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ
Điện thoại: 09141 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cuối năm  mùa đông Huế mưa lạnh .

Cập nhật lúc 18:31 24/01/2019  ○○○
Nguyễn Banh (77)
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ
Điện thoại: 09141 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Cuối năm  mùa đông Huế mưa lạnh .

Cập nhật lúc 13:03 15/01/2019  ○○○
Nguyễn Banh (77)
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ
Điện thoại: 09141 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Lên cao .
Cập nhật lúc 23:49 09/01/2019  ○○○
Nguyễn Banh (77)
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ
Điện thoại: 09141 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Lên cho đẹp 
Cập nhật lúc 19:02 23/12/2018  ○○○
Nguyễn Banh (77)
Địa chỉ: 173 Trần Huy liệu-HUẾ
Điện thoại: 09141 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
Chủ nhật đẹp .
Trang:  1 2 
Đăng Phản Hồi 
Báo cáo