Thích ○○○ 

Tranh sơn mài tĩnh vật sen

Đăng lúc 20:54 30/12/2018 ○ Cập nhật lúc 07:34 20/01/2019 ○ Đăng tại HCM
Minh Hải 15
Địa chỉ: Q.3 - HCM
Điện thoại: 090963685 
Bức tranh sơn mài vẽ và cẩn trứng. Chủ đề tĩnh vật hoa sen thật sâu sắc, và tinh tế kt 30cm x30 cm.Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo