tranh đẹp như hình,tích trần bình trọng.(thà làm quỷ nước nam.không làm vua đất bắc) lê trung 58.kích thước 40/48cm.khung gỗ.báo sài gòn mới tặng bạn đọc.700k.