1 tấm bằng có 6 con dấu và chữ ký.40x50cm.khung gỗ zin toàn bộ.có giá trị lịch sử cao.