- Kích thước: 30x80cm; 40x80cm (không có trục treo). Đặt vẽ theo yêu cầu.
- Mời các bác liên hệ SDT&Zalo: 0916428386
- Chúng tôi có nhiều mẫu tranh đẹp, mời các bác coi vui trên facebook Linh Phương (tìm theo sdt 0916428386).
Từ Bi chính là yếu chỉ của đạo Phật, là sứ mạng của đạo Phật để ban vui cứu khổ cho chúng sanh. Tâm Từ Bi sẽ hóa giải được tất cả, cảm hóa được muôn loài và mang đến sự bình an nơi tâm hồn. Một người có tâm từ bi luôn sống và hành động theo chánh đạo, không mang đến những phiền não cho người khác. Sự có mặt của họ luôn mang đến sự bình yên, đó là hào quang được lan tỏa làm cho mọi người và mọi vật cảm thấy vui tươi, hạnh phúc.
Xin chúc các bác ngày an vui.