Tranh sách cổ sưu tầm kích thước khung kính 37 x 40cm.Sách thuốc cổ chữ nho ghi chép và hướng dẫn cách pha chế thuốc đông y của thầy mo dân tộc.