Thích ○○○ 

Tranh kiếng đốc lịch gl!

Đăng lúc 00:04 29/05/2017 ○ Cập nhật lúc 23:03 04/01/2019 ○ Đăng tại HCM
lê đình thuận 14
Địa chỉ: HCM - HCM
Điện thoại: 09084 
Đúng hơn là đốc lịch xưa của người Hoa vẽ vàng, vẽ bạc, hoạ thư pháp! Bên ngoài còn rất đẹp! Mời ae xem ảnh! Mến!
Chữ ký
MỘT nick duy nhất!

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo