Cần giao lưu một tranh cổ tích trúc mã kích thước cả khung là 74cm x 53cm, tranh không 52cm x 38cm, nhìn ngoài rất đẹp. Giá cả hợp lí, kính phố ( các bác giao lưu xin gọi điện thoại trực tiếp)