Tụ & biến thế Western

1.000.000 ₫
Thông tin mô tả
Tụ cũ đã dùng,số đo còn tốt.
Tụ được test ở máy chuyên dụng Heathkit trước khi giao.
gal_228087_6052d2a8aa62b.jpg
gal_228087_6052d0720d84b.jpg

1uf/200V.Giá 1,8 triệu đồng/cặp
gal_228087_6051b1a2ce1d5.jpg
 
gal_228087_6051b188d8d3c.jpg
 
Tụ Western nos chưa dùng 1uf/600V.Giá:đã hết
gal_228087_61691ab61352e.jpg
gal_228087_61691ac12af4e.jpg
 
Tụ lẻ nos chưa dùng.0.25uf/200V.và 0.33uf/200V.Giá 1 triệu đồng/1 con
0.47uf/300V.Giá 1,4 triệu đồng/1 con
gal_228087_5f520b2655074.jpg
gal_228087_5f520b3bb9855.jpg
 
0,5uf/200V.Giá 1,2 triệu đồng/cặp
gal_228087_6051b1b60b1b4.jpg
 
gal_228087_6051b2078ccb6.jpg
 
Western 0.5uf/350V.Giá đã bán
gal_228087_5f0db22a891c1.jpg
 
0,43uf/200V.Giá Giá đã bán
gal_228087_6051b4029b1f7.jpg
 
0,33uf/200V.Giá đã bán

gal_228087_6051b10d70b79.jpg

0.1uf/200V..Giá đã hết
gal_228087_5f6b182756c36.jpg
 
E bán mấy món tháo máy truyền tin Western.
gal_228087_602dee37ab923.jpg
 
gal_228087_602dee4879ab0.jpg
 
Tụ dầu Gudeman 1uf/300V nos chưa dùng.Giá 700,000 đồng/1 cặp
Loại có chấm này là hàng đặt của Western 
gal_228087_5fa89dd0bb807.jpg
 

Cụm linh kiện Western tháo máy như hình.Giá 3 triệu đồng.

gal_228087_6401766768f87.jpg

gal_228087_64017667eb4e2.jpg

gal_228087_640176685a4cb.jpg

gal_228087_6401766891dba.jpg

gal_228087_64017668c1409.jpg

gal_228087_64017668ea8d1.jpg

1.MS1.đã bán
gal_228087_602dead5d62f3.jpg
 
gal_228087_602e9c5e2b3a3.jpg
 
2.MS2.Giá đã bán
3.MS3 .Giá Đã bán)
4.MS4.Giá (Đã bán) 
5.MS5.Giá đã bán
6.MS6.Giá đã bán
gal_228087_602df3c71180b.jpg
7.MS7 Giá đã hết.
8.MS8.Giá đã hết.
9.MS9.Transformers 50760.Giá 3 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_6030b4ffaadce.jpg
gal_228087_6030b508cd404.jpg
gal_228087_6030b51429f54.jpg
 
10.MS10.Transformers 50761.Giá 2 triệu đồng/cặp
gal_228087_6030b5fea4f0c.jpg
gal_228087_6030b60c1f637.jpg
gal_228087_6030b614887fa.jpg
 
11.MS11.Transformers 50765.Giá 1 triệu đồng/cặp
gal_228087_6030b770e5560.jpg
gal_228087_6030b789c552b.jpg
gal_228087_6030b7939b61a.jpg
 
12.MS12 Transformers 50768.Giá 1 triệu đồng/cặp
gal_228087_6030b887b0659.jpg
gal_228087_6030b89055c5f.jpg
gal_228087_6030b898deab6.jpg
 
13.MS13 ..Giá đã bán
gal_228087_6030b9838f9f3.jpg
 
14.MS14 Transformers 50764.Giá 1,8 triệu đồng/cặp(Còn 1 cặp)
gal_228087_6030ba460b73a.jpg
gal_228087_6030ba4e14f0d.jpg
gal_228087_6030ba5602e4f.jpg
 
15.MS15 Transformers 50788.Giá 2 triệuđồng/cặp(Còn 1 cặp)
gal_228087_63dbe458b0ebe.png
gal_228087_6030bc4dd0b3b.jpg
gal_228087_6030bc59246b2.jpg
gal_228087_63dbe3f38e38d.png
 
16.MS16.GA50581 .Giá 1 triệu đồng/cặp
gal_228087_6030bc3e7ec72.jpg
gal_228087_6030bc45b71fc.jpg
17.MS17 .Giá đã bán
MS18.Giá 1,2 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_640712c6ca7ce.jpg
gal_228087_640712c71d6b7.jpg
gal_228087_640712c760272.jpg
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Đình
Địa chỉ: Dĩ An_Bình Dương, Bình Dương
Ngày đăng tin: 18:13 18/09/2020
Ngày cập nhật: 10:05 26/05/2023
Báo cáo