Đèn 12AX7/ECC83 & 12AT7/ECC81 & 12AU7/ECC82

Thông tin mô tả
Giá trên bao gồm phí ship nhanh viettel.(Ship COD thì người mua trả phí)
Đèn 12AX7/ECC83 Telefunken,phiến 17.Test nos.Có logo đáy.
Giá 4,2 triệu đồng/cặp
gal_228087_6358df2dea220.jpg
gal_228087_6358df3581998.jpg
gal_228087_6358df3dc5efe.jpg
 
Đèn 12AX7 Siemens phiến trơn 17,O getter.Số đo TV7 ~100%.
Giá 3,5 triệu đồng/cặp
gal_228087_634a11a4eef1d.jpg
gal_228087_634a11aed311d.jpg
gal_228087_634a11b93f56b.jpg
 
Đèn 12AX7 Telefunken,phiến trơn 17.Có logo đáy.Test nos
Giá đã bán
gal_228087_62723b746b5ca.jpg
 
Đèn 12AX7 Siemens.Số đo trên TV7~100%.Giá 3,5 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_63cb6be427763.jpg
gal_228087_63cb6be4a5254.jpg
gal_228087_63cb6be541bb5.jpg
 
Đèn 12AX7/ECC83 ,code Siemens1963.Nhãn Telefunken phiến 14.
Test nos.Giá 3,5 triệu đồng/cặp.
gal_228087_61cfcb2ea4a28.jpg
 
gal_228087_61cfcb450e6db.jpg
gal_228087_61cfcb577fb3b.jpg
 
&&&&&&&&&& 12AT7
12AT7  Philips miniwatt Dario.Số đo 98~100%.Giá 1,5 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_6215f1fa2ed7e.jpg
gal_228087_6215f202a8fdb.jpg
12AT7 Pháp nhãn RT.( Radio Techinque )Số đo ~100%.
Giá 1,5 triệu đồng/1 cặp.
gal_228087_619f5fb643dfe.jpg
gal_228087_619f5fbea1dfb.jpg
Đèn CV4024/12AT7 Mullard nos nib nguyên hộp.
Giá 1,6 triệu đồng/cặp
gal_228087_60dec8ef6d21c.jpg
 
gal_228087_60dec8c2a843f.jpg
 
gal_228087_60dec8ddf1c38.jpg
 
12AT7 Siemens .Số đo trên TV7~91%.Giá Giá 1 triệu đồng/cặp
gal_228087_61e4e7a935b80.jpg
gal_228087_61e4e7b229f5e.jpg
 
12AT7 Siemens 3 mica.~ 801S.Test nos.Giá Giá 3 triệu đồng/cặp
gal_228087_618b9c8fc2654.jpg
gal_228087_618b9c9dd6910.jpg
gal_228087_618b9ca96e750.jpg
 
12AT7 Mullard nhãn Philips.Số đo 98~100%.Giá 1,5 triệu đồng/1 cặp.
gal_228087_619f5e0b506bf.jpg
gal_228087_619f5e142ab71.jpg
 
12AT7  Philips miniwatt.Số đo 98~100%.Giá 1,5 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_619f5f145ece9.jpg
gal_228087_619f5f20abbf2.jpg
12AT7/ECC81 telefunken ,tất cả đều có logo đáy.Giá tùy theo số đo.(Có bán lẻ 1 bóng)
gal_228087_5e6882da9edea.jpg
 
(MS1) .Giá đã bán
gal_228087_61cfd7a75ec6d.jpg
 
(MS2) .Test TV7_D/=100%.Giá 1.8 triệu đồng/cặp
gal_228087_63d0b7ebb9b6d.jpg

gal_228087_63d0b7fb58109.jpg
 
E180CC/7062 Amperex.Bóng nos.Giá 1,8 triệu/cặp.Thay thế được 12AT7
gal_228087_5efb3eec6e5d8.jpg
gal_228087_5efb3f18c8098.jpg
 
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&------------>>>12AU7/ECC82
Đèn 12AU7 RCA bay logo.Chỉ còn chữ 12AU7.Phiến 17.D getter.
Số đo ~95%.Giá 700.000 đồng/1 cặp
gal_228087_6427c0ab7895d.jpg
 
gal_228087_6427c0abbffc5.jpg
 
Đèn 12AU7 Siemens phiến bạc,Test nos.Giá 6 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_6215a42081e09.jpg
 
gal_228087_6215a4390a149.jpg
Đèn 12AU7 Siemens phiến bạc,Số đo trên TV7 ~100%
.Giá 5,5 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_6215aa6129191.jpg
gal_228087_6215aa68ef706.jpg
 
Đèn 12AU7 Siemens phiến bạc,Số đo trên TV7 ~90%
.Giá 4,5 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_6215a7a69fe8e.jpg
 
gal_228087_6215a7b5853d9.jpg
 
12AU7 Brimar Made in England.Phiến 17,square getter,số đo trên  TV7~100%.
Giá:5,8 triệu đồng/cặp.
gal_228087_6214f3826cdf4.jpg
gal_228087_6214f38d65fda.jpg
gal_228087_6214f39696a7d.jpg
 
Đèn 12AU7  Cossor phiến 17,nos nguyên hộp.Giá 4 triệu đồng/cặp.
Made in Great Britain England.
gal_228087_61d3ab97c60a3.jpg
gal_228087_61d3ab9f3a377.jpg
gal_228087_61d3aba6826d6.jpg
 
Đèn 12AU7 Valvo phiến 17.Getter O nghiêng.Số đo trên TV7~96%.
Giá 4,2 triệu đồng/cặp
gal_228087_61e2a075244eb.jpg
gal_228087_61e2a07dd861e.jpg
gal_228087_61e2a085b0429.jpg
 
Đèn 12AU7/ECC82 Telefunken phiến trơn 17,có logo đáy.
Số đo ~ 100%.Giá;3,4 triệu đồng/cặp
gal_228087_62a85908c84ce.jpg
gal_228087_62a85910373de.jpg
Đèn CV4068 Brimar  England.Phiến 17,O getter thay thế được cho 12AU7 .
Test nos.Giá 2,5 triệu đồng/cặp
gal_228087_61af159406f3d.jpg
gal_228087_61af159d3a872.jpg
 
12AU7 Brimar  England.Phiến 17 O getter.Số đo trên TV-7D/U ~ 100%
.Giá 1,2 triệu đồng/1 bóng
gal_228087_61a6dad9403c3.jpg
gal_228087_61a6dae1d6ba5.jpg
Đèn 12AU7 Pháp nhãn RT ( Radio Techinque ).Test TV-7D/U ~ 100%.
.Giá 2.8 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_619f603398018.jpg
gal_228087_619f603ba64f1.jpg
 
Đèn 12AU7 Pháp nhãn RT ( Radio Techinque ).Nos nguyên hộp.
Giá 3 triệu đồng/1 cặp
gal_228087_6178c9018981a.jpg
gal_228087_6178c90ee221d.jpg
gal_228087_6178c91a7c5d9.jpg
gal_228087_6178c924d3e71.jpg
 
Đèn 12AU7 Philips Miniwatt Dario cổ,phiến 14,O getter.Test nos.
Giá 2,6 triệu đồng/1 cặp (Còn 3 quả)
gal_228087_61483eb18ac62.jpg
gal_228087_61483ebfc9d21.jpg
gal_228087_61483eca70fab.jpg
 
802S/12AU7 Telefunken (Bóng nos 100% ~ 108%).Giá :18 triệu đồng/cặp
Có bán lẻ 1 bóng
gal_228087_618b48e8b3306.jpg
gal_228087_618b48f7d8816.jpg
 
802S/12AU7 Telefunken (Bóng nos 104%).Giá đã bán
gal_228087_5b8c99164b076.jpg
 
 
 
Góp ý
Đăng bởi: Nguyễn Đình
Địa chỉ: Dĩ An_Bình Dương, Bình Dương
Ngày đăng tin: 16:21 04/07/2018
Ngày cập nhật: 09:32 28/05/2023
Báo cáo