Thích ○○○ 

Cần thăng để bàn

Giá bán: 1.000.000 ₫
Đăng lúc 05:57 12/01/2019 ○ Đăng tại HCM
Dương Tỷ 2
Địa chỉ: Hồng Bàng q11 - HCM
Điện thoại: 0844779 
Gl cần thăng gốc quái hoành như hình 1000k 
Chữ ký
Chủ tk dương tỷ

Vietcombank 0251 0027 41401.chi nhánh bình tây .

Agribank 160 520 510 1315 chi nhánh 6

Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Chưa có Bình Luận nào.
Báo cáo