Thích ○○○ 

Hoa giấy mỹ mi ni dáng thác đổ kính phố

Đăng lúc 16:11 12/10/2018 ○ Cập nhật lúc 11:34 16/04/2019 ○ Đăng tại Hà Nội
Tung Bach Mai 32
Địa chỉ: bach Mai. - Hà Nội
Điện thoại: 0904279 
Hoa giấy mỹ mi ni thác đổ
Ghi chú
Chuyên mua bán, sưu tầm, tượng gỗ: di tặc, quan công đạt ma, phật bà, tam đa phúc lộc thọ, đồ gỗ, gỗ lũa nghệ thuật, đồ gỗ phong thủy, bàn ghế lũa, các loại gỗ quý hoàng đàn, ngọc am, sưa, trắc, mun sừng, mun sọc, pơ mu, bách xanh. Liên hệ Anh Tùng Bach Mai 124 Bùi Ngọc Dương Hà Nội đthoại 0904279670. Chủ tài khoản Nguyễn Văn Tùng Số tài khoản 0541000214468 Ngân hàng Ngoại Thương Việt nam. Vietcombank.

1 Bình Luận/Phản hồi Sản Phẩm

Viết Phản Hồi  
Cập nhật lúc 17:07 02/04/2019  ○○○
nguyễn văn nhân (49)
Địa chỉ: CSSX gỗ-đá mỹ nghệ Vân Nhân
Điện thoại: 09685 
Liên hệ: Gửi tin nhắn
quá đẹp
Báo cáo